RSM - SOL S

Rate this item
(0 votes)

RSM - SOL S น้ำยาบ่มคอนกรีต ใช้บ่มผิวคอนกรีตทั้งภายใน และภายนอก โครงสร้างพื้นหรือผนัง ช่วยลดการระเหยของน้ำ บนผิวคอนกรีต หรือปูนฉาบให้ช้าลงกว่าปกติ เหมาะสำหรับสภาพอากาศ ที่แสงแดดร้อนจัดและกระแสลมรุนแรง ช่วยลดปัญหาการแตกร้าว การหดตัวบนพื้นผิวคอนกรีต

ขนาดบรรจุ  :  25 ลิตร , 200 ลิตร / ถัง

ปริมาณการใช้  :  5 - 6 ตรม. / ลิตร

back to top