RSM - NON SHRINK GROUT 212GP

RSM - NON SHRINK GROUT ปูนเกร้าท์ เป็นปูนที่ใช้ในงาน เทอุดช่องว่าง รอยแตกร้าวของคอนกรีต เทฐานแท่นเครื่องจักร ฐานเสา งานฝังสลักเกลียว/เหล็กเส้น งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตทั่วไป ไม่เกิดการหดตัว ไม่มีส่วนผสมของผงเหล็ก จึงทำให้ไม่เป็นสนิม

ขนาดบรรจุ  :  25 กก./ถุง

การใช้งาน  :  ผสมน้ำสะอาด 3-4 ลิตร / ถุง กวนให้เข้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน

Published in Repair Read 12069 times