Array

RSM - SOLUBLE OIL WB2

Rate this item
(0 votes)

RSM - SOLUBLE OIL WB2 น้ำยาทาแบบ ชนิดผสมน้ำได้ ช่วยไม่ให้คอนกรีตติดแบบเวลาถอดแบบหล่อออก สามารถผสมเข้ากับน้ำได้ง่าย โดยการผสม และกวนให้เข้ากัน เมื่อผสมแล้วสามารถคงสภาพอยู่ได้นาน ไม่แยกตัวโดยเร็ว ช่วยให้ประหยัดมากกว่า เนื่องจากผสมน้ำได้ถึง 5 เท่า ไม่มีพิษภัย และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ จากการสัมผัสหรือสูดดม

ขนาดบรรจุ  :  25 ลิตร , 200 ลิตร / ถัง

More in this category: RSM - MOULD OIL »

ผลงานของเรา

ผลงานท่ผ่านมา
ผลงานที่ผ่านมา
ผลงานที่ผ่านมา
ผลงานที่ผ่านมา
ผลงานที่ผ่านมา
ผลงานที่ผ่านมา
ผลงานที่ผ่านมา

บริการต่างๆของเรา

  • รับขัดพื้นคอนกรีต ขัดหยาบ, ขัดเรียบ, ขัดมัน
  • รับขัดพื้น Floor Hardener, รับทำพื้น EPOXY
  • รับทำพื้น PU, และจัดหาวัสดุในงานก่อสร้าง
  • บริการส่งสินค้าของบริษัทถึงหน่วยงาน

+การบริการขึ้นอยู่กับข้อตกลง และเงื่อนไข ของแต่ละครั้ง ตามใบเสนอราคาหรือเอกสารของบริษัท